TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE A SVAŘOVÁNÍ

Postup svařování je zajištován a garantován kvalifikovaným personálem společnosti Flégl kovovýroba s.r.o. , renomovaným svařovacím zařízením a schválenými postupy svařování. Využíváme všech metod ručního svařování – elektrodou, MIG, MAG, TIG a plamenem.

Svářečské práce jsou vždy prováděny dle stanovených postupů WPS (EN ISO 15609-1). Kvalita sváru je kontrolována všemi dostupnými nedestruktivními metodami, vlastními nebo externími specialisty.

KOORDINACE A ŘÍZENÍ ZAKÁZKY

Řízení každé zakázky se věnuje vedoucí projektu společnosti Flégl kovovýroba s.r.o.. Nese zodpovědnost za celkovou realizaci dle kontraktu. Práce probíhají dle časového harmonogramu schváleného klientem. Jejich organizaci a pořádek na staveništi koordinuje stavbyvedoucí společnosti Flégl kovovýroba s.r.o.. Zařízení stavenište a mechanizace jsou rozmístěny podle plánu, který je součástí přípravné dokumentace, a jejich manipulaci zajištují pouze pověření pracovníci společnosti Flégl kovovýroba s.r.o. .

BEZPEČNOST PRÁCE

Bezpečnost práce při výrobě i montáži se řídí normami dle OHSAS 18001:1999, vnitřními předpisy a příslušnou vyhláškou, příp. požadavky klienta. Dohled nad každou zakázkou zajištuje pověřený pracovník společnosti Flégl kovovýroba s.r.o.. Pro montážní a svářečské práce v prostředí s nebezpečím výbuchu platí zvláštní bezpečnostní ustanovení.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE K PROJEKTU

Technologické a montážní postupy jsou uvedeny definovány na výkresové dokumentaci k jednotlivým projektům od konstrukční kanceláře SoliCAD, s.r.o.

AUTORIZOVANÉ STATICKÉ VÝPOČTY

Veškerá projektová dokumentace je opatřena autorizovaným statickým výpočtem od konstrukční kanceláře SoliCAD, s.r.o.

FLÉGL KOVOVÝROBA, s.r.o.
Zelená 417, 294 42 Luštenice
T: +420 603 864 993
M: info@fleglkovovyroba.cz